เกี่ยวกับระบบ

[motion data-animate=”slideInUp” data-speed=”normal” data-easing=”linear”][/motion]

 

ระบบสื่อสารไร้สาย ชนิด IP-RADIO ใช้การเชื่อมต่อผ่านระบบสื่อสารทาง IP (Internet Protocol)

สามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกที่ที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ผ่านทางโครงข่ายโทรศัทพ์ 3G/4G ของทาง AIS ได้

โดยความเร็วนั้น และคุณภาพของสัญญาณจะขึ้นอยู่กับพื่นที่ให้บริการของโครงข่ายโทรศัพท์

[ms_row] [ms_counter box_width=”1/4″ top_icon=”” top_icon_color=”” middle_left_icon=”” counter_num=”100″ middle_left_text=”” middle_right_text=”” bottom_title=”” border=”no” class=”” id=””] [/ms_row]